ANUNT

SPITALUL MUNICIPAL „DR. AUREL TULBURE” FĂGĂRAȘ (JUDEȚUL BRAȘOV)

scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Nefrologie la Centrul de Hemodializă;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de laborator pentru Laboratorul de Analize medicale;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de  laborator pentru Laboratorul de Analize medicale;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la Compartimentul Primiri Urgențe;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie cu atestat în Asistență medicală de urgență prespitalicească, la CPU;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Secția ATI;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Compartimentul Boli infecțioase;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet  zaharat, nutriție și boli metabolice la Compartimentul Diabet zaharat, nutriție și boli  metabolice.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic  pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen  de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

 Relatii suplimentare la telefon: 0268 21 25 21, int. 1107

 

 

În atenția medicilor de familie Programări Ambulatoriu Online Integritate

Site Vechi Anunț important 14 Martie 2022!!!

Bine ati venit pe site-ul nostru!

Incercam pe aceasta cale sa va oferim informatii utile despre
Spitalul
Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Fagaras.
 

Situat pe DN 1 Str.Ghioceilor nr.1 la cca.80 km fata de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, Spitalul Municipal ” Dr .Aurel Tulbure” Fagaras este al doilea spital ca marime din judetul Brasov, infiintat inca din anul 1895 pavilionul central fiind construit in anul 1977.
In cadrul unitatii se asigura asistenta medicala de urgenta de specialitate, in specialitati : medicale, chirurgicale, obstetrica-ginecologie, pediatrie ; pacientului internat, cat si in ambulatoriul integrat al spitalului.
Bolnavii internati beneficiaza si de servicii de recuperare medicala, asistenta medicala preventiva.
Specialitatile care asigura linia de garda sunt urmatoarele : medicina interna, chirurgie generala, ATI, pediatrie, obstetrica-ginecologie, CPU.
Unitatea cuprinde in sistemul organizatoric si functional : Spitalul si Ambulatoriul integrat, organizat in sistem pavilionar.

 

 

 

© 2022 Spitalul Municipal Făgăraș "Aurel Tulbure” Toate drepturile